Oikeustiede:täytäntöönpanomääräys

  Tieteen termipankista

  täytäntöönpanomääräys

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  täytäntöönpanomääräys
  Määritelmä päätös, jolla viranomainen tai hallintotuomioistuin sallii päätöksen välittömän täytäntöönpanon, vaikka se ei vielä ole lainvoimainen, taikka kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon, vaikka se on täytäntöönpanokelpoinen
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Oikeustiede:täytäntöönpanomääräys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:täytäntöönpanomääräys.)