Oikeustiede:suoja-alue

From Tieteen termipankki

suoja-alue
vesioikeudessa

suoja-alue
Definition vedenottamon ympärillä oleva alue, jolla maankäyttöä on rajoitettu veden laadun tai ottamon antoisuuden turvaamiseksi
Explanation

Vedenottamon ympärillä olevalla alueella saattaa olla tarpeen rajoittaa alueen maankäyttöä vedenoton turvaamiseksi. Suoja-alue määrätään yleensä pohjavedenottamon ympärille, mutta se voidaan määrätä myös pintavedenottamon suojaksi. Suoja-alueen määrää hakemuksesta vesilain mukainen lupaviranomainen joko veden ottamista koskevan päätöksen yhteydessä tai erikseen. Suoja-alueen määräämistä koskevassa päätöksessä annetaan vedenoton turvaamiseksi tarpeelliset määräykset suojatoimenpiteistä ja muista suoja-alueen käytön rajoituksista. Määräykset eivät saa olla ankarampia kuin on välttämätöntä. Määräyksestä aiheutuva edunmenetys saattaa synnyttää korvausvelvollisuuden vedenottamon omistajalle tai haltijalle.


Käytetyt lähteet: Vesilaki (587/2011)
Additional Information
Kirjoittaja: Jari Salila

Related Concepts

Sources

HE 277/2009 vp

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.2.2023: Oikeustiede:suoja-alue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suoja-alue.)