Oikeustiede:sosiaalipalvelut

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sosiaalipalvelut

sosiaalipalvelut
Definition julkisen vallan takaamat hyvinvointipalvelut, joilla autetaan ja tuetaan yksilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja edistetään itsenäistä selviytymistä
Explanation Sosiaalipalvelut jaetaan usein yleisiin ja erityisiin palveluihin. Raja palvelujen luonteen suhteen ei ole tarkka ja saman palvelukokonaisuuden varhaiset, luonteeltaan jopa ehkäisevät, palvelut lähestyvät usein yleisiä palveluja ja vastaavasti raskaammat korjaavat palvelut erityispalveluja.

Yleisiä sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotipalvelut ja asumisolojen tukeminen. Erityispalveluilla vastataan vaikeampiin ongelmiin ja tuen tarpeisiin. Erityispalveluja ovat muun muassa lastensuojelun, vammaishuollon ja päihdehuollon palvelut. Erityispalveluja voidaan järjestää kodin ulkopuolella esimerkiksi laitoksissa, ja niitä voidaan antaa laissa säädetyin edellytyksin henkilön tahdosta riippumatta.

Palvelujen rahoitus perustuu kuntien verotuloihin, valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä asiakasmaksuihin. Osa palveluista on maksuttomia.
Additional Information
Kirjoittaja: Pentti Arajärvi

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 2.7.2020: Oikeustiede:sosiaalipalvelut. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sosiaalipalvelut.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →