Oikeustiede:ryhmävakuutus

  Tieteen termipankista

  ryhmävakuutus

  ryhmävakuutus
  Määritelmä vakuutus, jossa vakuutettuina ovat tai voivat olla vakuutuksen ottamista koskevassa sopimuksessa eli ryhmävakuutussopimuksessa mainitun ryhmän jäsenet
  Selite Ryhmävakuutuksessa vakuutuksenottajana on jokin taho tietyn ryhmän puolesta, esimerkiksi työnantaja työntekijöittensä, yhdistys jäsentensä tai tilaisuuden järjestäjä tilaisuuteen osallistuvien puolesta. Esimerkkejä tällaisista vakuutuksista ovat ammattiliiton jäsenilleen ottama ryhmävastuuvakuutus ja ulkoilmatilaisuuden järjestäjän tilaisuuden osallistujille ottama ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutettujen lukumäärä voi olla kiinteä tai vaihdella vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutettujen henkilöllisyys voi olla vakuutusta otettaessa tiedossa, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Kyseessä ei ole valtuutustilanne, vaan vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti vakuutuksen ottamisesta ja ryhmävakuutuksen sisällöstä sekä on vastuussa vakuutusmaksun maksamisesta. Ryhmävakuutuksiin sovelletaan niitä vakuutussopimuslain (543/1993, VakSopL) säännöksiä, jotka lain 4 §:ssä (238/2018) mainitaan. Ryhmälle tarjottava vakuutus, jossa vakuutetut osittain tai kokonaan suorittavat vakuutusmaksun, ei ole ryhmävakuutus vaan ryhmäetuvakuutus, ja siihen sovelletaan yksilöllistä vakuutusta koskevia vakuutussopimuslain säännöksiä (VakSopL 2 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 23-24 ja 301-305, Norio-TimonenJ2018, s. 13-14 ja 285

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:ryhmävakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ryhmävakuutus.)