Oikeustiede:rikosilmoitus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

rikosilmoitus

rikosilmoitus
Definition rikoksen uhrin tai muun tahon tekemä ilmoitus tai esitutkintaviranomaisen omasta aloitteestaan kirjaama ilmoitus epäillystä rikoksesta
Explanation

Rikosten ilmitulon tapa vaihtelee rikostyypeittäin. Liikennerikosten kaltaiset massarikokset tulevat poliisin tietoon tavallisesti liikennevalvonnan yhteydessä, vaikka osa näistäkin teoista tulee ilmi rikoksen vuoksi vahinkoa kärsineen tai ulkopuolisen ilmoituksesta. Ihmiset ilmoittavat poliisille esimerkiksi epäilyttävästi kaistalta toiselle liukuvasta ajoneuvosta. Talouselämän rikoksista ilmoittavat poliisille viranomaiset tai velkojat. Osa talousrikosten ja järjestäytyneen rikollisuuden ilmitulosta perustuu poliisin systemaattiseen tiedusteluun. Väkivaltarikokset ja seksuaalirikokset tulevat yleensä poliisin tietoon uhrin tai sivullisen ilmoituksen perusteella. Virkarikokset tulevat tyypillisesti esitutkintaan kanteluiden, ylemmän viranomaisen tai laillisuusvalvojien valvontahavaintojen tai tiedotusvälineiden tutkivan journalismin seurauksena. Paritus, ihmiskauppa ja huumausainerikokset etenevät esitutkintaan pääsääntöisesti rikostiedustelun kautta.

Rikosilmoituksen kirjaamisesta on säädetty ETL 3 luvun 1 §:ssä. Kun esitutkintaviranomaiselle ilmoitetaan rikos tai tapahtuma, jota ilmoittaja epäilee rikokseksi, esitutkintaviranomaisen on viipymättä kirjattava ilmoitus. Jos ilmoitus on epäselvä tai puutteellinen, ilmoituksen tekijää on tarvittaessa kehotettava täsmentämään tai täydentämään sitä. Poliisin tulee kirjata myös oman havaintonsa tai tiedustelun perusteella ilmitullut rikos. Ilmoitusta ei kuitenkaan tällöin tarvitse kirjata, jos esitutkinnan toimittamatta jättämisen edellytykset täyttyvät (ETL 3:1.2 ja ETL 3:9.1). Väärälle esitutkintaviranomaiselle tehty ilmoitus on kirjattava vastaanotetuksi ja siirrettävä viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle (ETL 3:2).
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Tolvanen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:rikosilmoitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rikosilmoitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg