Oikeustiede:pato

From Tieteen termipankki

pato

pato
Definition seinämäinen tai vallimainen rakenne, jonka tarkoituksena on estää rakenteen takana olevan nesteen tai nestemäisesti käyttäytyvän aineen leviäminen tai säädellä padotun aineen pinnan korkeutta
Explanation

Patoturvallisuuslakia (494/2009) sovelletaan patoihin niihin kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen samoin kuin tulvapenkereisiin. Lain tavoitteena on varmistaa patoturvallisuus.

Patoturvallisuuslaissa tarkoitettu pato voi olla rakennettu mistä tahansa aineesta ja sillä voidaan padota mitä tahansa ainetta. Vesistöpadolla tarkoitetaan vesistössä olevaa patoa ja jätepadolla patoa, jolla padotetaan terveydelle tai ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita.

Patoturvallisuuslain 10 ja 11 §:n nojalla pato on luokiteltava ennen sen käyttöönottoa 1-, 2- tai 3-luokkaan. Luokittelu tehdään padon vahingonvaaran perusteella. 1-luokkaan sijoitetaan padot, joista onnettomuuden sattuessa aiheutuu eniten vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle, ja 3-luokkaan vastaavasti padot, joista onnettomuustilanteessa saattaa aiheutua vain vähäistä vaaraa. Jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa, ei luokittelua tarvitse tehdä.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Belinskij

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.8.2022: Oikeustiede:pato. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pato.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →