Oikeustiede:palkkioriita asiamiessuhteessa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

palkkioriita asiamiessuhteessa

palkkioriita asiamiessuhteessa
Definition asiamiehen palkkion oikeasta määrästä voidaan riitatilanteessa saada ratkaisu useaa eri keinoa käyttämällä
Explanation

Kauppakaaren 18 luvun 5 §:n mukaan asiamiehellä on oikeus kohtuulliseen palkkaan vaivastansa sekä korvaukseen kuluistansa. Jos palkkiosta ei ole tehty sopimusta taikka asianomaiset eivät siitä sovi, riita on oikeuden ratkaistava. Normaali tuomioistuintie on siten käytettävissä palkkioriitojen ratkaisemiseksi.

Palkkioriitoja on pyritty välttämään ja niiden ratkaisemista helpottamaan vaihtoehtoisilla konfliktinratkaisukeinoilla. Suomen Asianajajaliitto on sääntöjensä mukaisesti vahvistanut palkkiosäännön ohjeeksi asianajajille, minkä ohella hyvää asianajajatapaa koskeviin ohjeisiin on sisällytetty määräyksiä palkkioveloituksista. Asianajajalain nojalla liiton sääntöihin on sisällytetty määräykset palkkioriitoja koskevasta menettelystä, jollaisen asiakas voi halutessaan panna vireille. Asian käsittelee Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Sen antama ratkaisu on suositus, joten sitä ei voida panna sellaisenaan täytäntöön.

Milloin toimeksiantajana on kuluttaja, palkkioriitaa on mahdollista käsitellä myös kuluttajariitalautakunnassa, joka voi antaa suosituksen. Tällainenkaan suositus ei ole asianosaisia sitova.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Fredman

Related Concepts

Sources

YlönenM2014, s. 147-152, FredmanM2013, s. 131-133

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:palkkioriita asiamiessuhteessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:palkkioriita asiamiessuhteessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →