Oikeustiede:palkka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

palkka

palkka
Definition verotuksessa palkkana pidetään kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa sekä eräitä nimenomaisesti palkaksi säädettyjä henkilökohtaisia palkkioita
Explanation

Työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatua vastiketta pidetään verotuksessa joko palkkana tai työkorvauksena. Palkkaa on verotuksessa kaikenlaatuinen palkka, palkkio, etuus ja korvaus, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa. Palkaksi on lisäksi EPL 13 §:ssä nimenomaisesti säädetty kokouspalkkio, henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio, hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio, toimitusjohtajan palkkio, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostama palkka sekä luottamustoimesta saatu korvaus.

Vero-oikeudellinen palkan käsite poikkeaa työoikeudellisesta palkan käsitteestä. Verotuksessa palkkana pidetään kaikkia niitä suorituksia, jotka ovat työoikeudellisesti palkkaa. Palkkana pidetään lisäksi edellä mainittuja palkaksi säädettyjä henkilökohtaisia palkkioita riippumatta siitä, ovatko ne saatu työ- tai virkasuhteessa vai ei.

Palkan ja työkorvauksen välinen rajanveto on verotuksessa merkityksellinen, koska palkkaa ja työkorvausta käsitellään eri tavoin verotuksessa. Eroa on niin ennakkoperinnässä kuin suorituksen saajan verotuksessa. Palkan maksajan on esimerkiksi toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Palkka on aina veronalaista ansiotuloa saajansa verotuksessa.

Käytetyt lähteet: ennakkoperintälaki 1118/1996
Additional Information
Kirjoittaja: Janne Myllymäki

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.9.2021: Oikeustiede:palkka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:palkka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →