Oikeustiede:normitehokkuus

  Tieteen termipankista

  normitehokkuus

  normitehokkuus
  Määritelmä se seikka, missä määrin yksittäistä oikeusnormia sovelletaan tuomioistuin- tai viranomaiskäytännössä tai noudatetaan kansalaisten toimesta, niin että saavutetaan normin taustalla olevat yhteiskunnalliset tavoitteet
  Selite Varsinkin oikeusrealismi pitää normin tehokkuutta sen voimassaolon keskeisenä edellytyksenä, mutta yleisemminkin katsotaan, että jos oikeusnormilta puuttuu kokonaan vähimmäistehokkuus, se lakkaa olemasta voimassa (desuetudo). Riippuen siitä, millaisista oikeusnormeista on kysymys, sekä tehokkuuden käsite että sen kriteerit muodostuvat varsin erilaisiksi.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Hannu Tapani Klami ja Raimo Siltala

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AlanenA1965

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 6.12.2023: Oikeustiede:normitehokkuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:normitehokkuus.)