Oikeustiede:normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt

From Tieteen termipankki

normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt

normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt
Definition Karl Loewensteinin ns. ontologinen valtiosääntöluokitus, jonka tarkoituksena oli keskittyä valtiosääntöjen tehokkuuden ja yhteiskunnallisen vaikutuksen arviointiin perinteisen, valtiorakenteeseen perustuvan luokituksen (kuten monarkia, tasavalta ja liittovaltio) sijasta
Explanation

Normatiivinen valtiosääntö (normative constitution) tarkoittaa sellaista käytännössä tehokkaana toimivaa valtiosääntöä päätöksentekojärjestelmineen, jonka ilmaisemat arvopäämäärät ovat valtiossa yleisesti hyväksyttyjä (legitiimejä).

Nominalistinen valtiosääntö (nominal constitution) viittaa valtiosääntöihin, joiden arvopäämääriä ja sääntelyjä ei täysimääräisesti toteuteta siksi, että valtion sisäiset tai ulkoiset tekijät estävät sen, tai kansalaisyhteiskunta ei ole valmis täysimääräisesti hyväksymään valtiosäännön arvopäämääriä ja sen tarkoittamaa päätöksentekojärjestelmää.

Semanttinen valtiosääntö (semantic constitution, "pseudo-constitution") viittaa säädettyyn valtiosääntöasiakirjaan, jonka todellisena tavoitteena on formalisoida, legalisoida ja legitimoida monopoliluontoinen autoritaarinen ja/tai totalitaarinen vallankäyttöjärjestelmä.

Luokittelu on 2000-luvun valtiosääntövertailun kannalta karkea ja laadittiin aikana, jolloin kolmijakoluokittelu oli nykyaikaan verrattuna osuvampi.

Käytetyt lähteet: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Loewenstein
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.9.2022: Oikeustiede:normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg