Oikeustiede:normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt

  From Tieteen termipankki

  normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt

  normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt
  Definition Karl Loewensteinin ns. ontologinen valtiosääntöluokitus, jonka tarkoituksena oli keskittyä valtiosääntöjen tehokkuuden ja yhteiskunnallisen vaikutuksen arviointiin perinteisen, valtiorakenteeseen perustuvan luokituksen (kuten monarkia, tasavalta ja liittovaltio) sijasta
  Explanation

  Normatiivinen valtiosääntö (normative constitution) tarkoittaa sellaista käytännössä tehokkaana toimivaa valtiosääntöä päätöksentekojärjestelmineen, jonka ilmaisemat arvopäämäärät ovat valtiossa yleisesti hyväksyttyjä (legitiimejä).

  Nominalistinen valtiosääntö (nominal constitution) viittaa valtiosääntöihin, joiden arvopäämääriä ja sääntelyjä ei täysimääräisesti toteuteta siksi, että valtion sisäiset tai ulkoiset tekijät estävät sen, tai kansalaisyhteiskunta ei ole valmis täysimääräisesti hyväksymään valtiosäännön arvopäämääriä ja sen tarkoittamaa päätöksentekojärjestelmää.

  Semanttinen valtiosääntö (semantic constitution, "pseudo-constitution") viittaa säädettyyn valtiosääntöasiakirjaan, jonka todellisena tavoitteena on formalisoida, legalisoida ja legitimoida monopoliluontoinen autoritaarinen ja/tai totalitaarinen vallankäyttöjärjestelmä.

  Luokittelu on 2000-luvun valtiosääntövertailun kannalta karkea ja laadittiin aikana, jolloin kolmijakoluokittelu oli nykyaikaan verrattuna osuvampi.

  Käytetyt lähteet: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Loewenstein
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt.)