Oikeustiede:mankala-periaate

  From Tieteen termipankki

  Mankala-periaate

  Mankala-periaate
  Definition yksi osakeyhtiön toimintamalli
  Explanation

  Mankala-periaate on saanut nimensä kahdesta 1960-luvulla annetusta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta, joista toinen koski Oy Mankala Ab:tä. Ratkaisuissa yhtiön osakkeenomistajien ei katsottu saaneen verotettavaa tuloa, kun yhtiö tuotti niille sähköä markkinahintaa edullisemmin ja osakkeenomistajat vastasivat yhtiöjärjestyksen perusteella yhtiön kustannuksista. Mankala-periaatteen mukaisesti toimivat osakeyhtiöt ovat tyypillisesti sähkön- tai lämmöntuotantoyhtiöitä.


  Mankala-periaatteen mukaisesti toimiviin osakeyhtiöihin liittyy kaksi keskeistä ominaispiirrettä. Ensimmäinen on se, että yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakeyhtiölle OYL 1:5:n olettamasäännöksen mukaisesti vaan osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeomistuksensa perustuva osuus yhtiön tuottamista hyödykkeistä eli tyypillisesti omistusosuutta vastaava osuus osakeyhtiön tuottamasta sähköstä. Toinen piirre on se, että osakkeenomistajat vastaavat yhtiön toiminnan kustannuksista mukaan lukien yhtiön ottamien velkojen korot ja lyhennykset. Mankala-periaatteen mukaan toimivat osakeyhtiöt toimivat siis omakustannusperiaatteen mukaisesti, ja niiden yhtiöjärjestyksessä on määräys, jonka perusteella yhtiön osakkeenomistajien on maksettava yhtiölle maksuja sen menojen kattamiseksi. Mankala-yhtiöiden osakkeenomistajat voivat käyttää saamansa sähkön itse tai myydä sen eteenpäin esimerkiksi omien jakelusopimustensa kautta.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Veikko Vahtera

  Related Concepts

  Sources

  Mähönen&Villa2012, s. 175-176

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:mankala-periaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:mankala-periaate.)