Oikeustiede:maisemansuojelu

  From Tieteen termipankki

  maisemansuojelu

  maisemansuojelu
  Definition fyysisen ympäristön toimenpiteet sekä maankäytön ja rakentamisen päätökset, jotka luovat edellytyksiä maiseman merkittävien piirteiden säilymiseksi
  Explanation Ympäristölainsäädännössä ei ole maisemansuojelua koskevaa erillistä lainsäädäntöä, vaan maisemansuojelua koskevat tavoitteet välittyvät ympäristön käyttöä koskevaan päätöksentekoon erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisten kaavojen sisältövaatimusten kautta. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin liittyy velvoite osoittaa maakuntakaavoituksessa valtakunnallisesti arvokkaat maisemat, jotka sisältyvät valtakunnalliseen maisemainventointiin. Lisäksi luonnonsuojelulaissa (1096/1996) on maisemansuojelua tukeva instrumentti valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. Näiden maisema-alueiden suojelu tapahtuu myös kaavoituksen välityksellä.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Susanna Wähä

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 1.10.2023: Oikeustiede:maisemansuojelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maisemansuojelu.)