Oikeustiede:maavero

  Tieteen termipankista

  maavero

  maavero
  Määritelmä maaverolla on historiallisesti tarkoitettu veroa siitä pysyväisluonteisesta tulosta, jonka talon omistajan on katsottu saavan taloon kuuluvista pelloista, niityistä, kaskimaista, osuuksista yhteisiin alueisiin, kalastuksesta ja muista etuuksista
  Selite Verollepanon tulos ilmoitettiin maakirjassa talolle määrättynä verolukuna. Yleiseksi veroluvuksi kehittyi 1600-luvulla manttaali, joka kertoi talon veronmaksukyvyn suhteessa muihin saman kylän taloihin. Maaverotus kumottiin Suomessa vuoden 1925 alusta lukien. Maaverolla, erityisesti taloille määrätyillä manttaaleilla, on kuitenkin ollut tämän jälkeen keskeinen merkitys jakoperusteena isojaossa jakamatta jääneiden alueiden jaoissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilari Hovila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HyvönenV1982, s. 69-90, JutikkalaE1958, s. 60-69

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.12.2023: Oikeustiede:maavero. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:maavero.)