Oikeustiede:liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen/laajempi kuvaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Mallinesilmukka havaittu: Malline:Ilmiö


Palaa takaisin käsitesivulle

Sopimuksen irtisanomisesta on säädetty liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (482/1995). Irtisanomissäännökset löytyvät myös asuinhuoneiston vuokrauksesta annetusta laista (481/1995), maanvuokralaista (258/1966) ja työsopimuslaista (55/2001). Kahta muuta vuokratyyppiä käsitellään kumpaakin oman termin alla.

Vuokrasopimuksen irtisanominen koskee pääasiassa vain toistaiseksi voimassa olevaa vuokrasopimusta. Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa on säädetty erikseen vain 38 §:ssä määräaikaisen sopimuksen yhteydessä eli silloin, kun vuokralainen on kuollut.

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomista koskevat säännöksetkin ovat suppeammat kuin asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa. Liiketoimintaa harjoittavan vuokralaisen suojan tarvetta ei ole pidetty liiketoimintaosaamisen vuoksi niin suurena kuin asuinhuoneiston vuokralaisen suojaa.

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomista koskevat säännökset ovat lain 7 luvussa. Lain 41-43 § koskevat vuokrasopimuksen päättymistä irtisanomisen vuoksi (41 §), vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa (42 §) ja irtisanomisilmoitusta ja sen tiedoksiantamista (43 §). Loput irtisanomissäännökset koskevat irtisanomissuojaa ja mahdollisia korvauksia (44-47 §).