Oikeustiede:lainaturvavakuutus

  Tieteen termipankista

  lainaturvavakuutus

  lainaturvavakuutus
  Määritelmä lainan ottamisen yhteydessä otettava vakuutus, jolla turvataan lainan takaisinmaksu velallista kohtaavan, vakuutusehdoissa määritellyn vakuutetun henkilöä koskevan tapahtuman sattuessa
  Selite Lainan ottamisen yhteydessä velallinen voi ottaa lainaturvavakuutuksen, jolla turvataan lainan takaisinmaksu lainaturvavakuutuksessa vakuutettuna olevan velallisen kuoleman, työkyvyttömyyden, sairauden, tapaturman ja/tai työttömyyden varalta. Vakuutuskorvauksen määrä on sidottu lainan määrään, ja vakuutus voi sisältää sitoumuksen siitä, että vakuutuskorvaus käytetään luotosta aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseen. Vaikka lainaturvavakuutus otetaan lainan ottamisen yhteydessä, se on luotosta erillinen sopimus, jossa sopimuskumppanina on vakuutusyritys, ei luotonantaja.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 336

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:lainaturvavakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainaturvavakuutus.)