Oikeustiede:lahjavero

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

lahjavero

lahjavero
Definition liittyy siviilioikeudelliseen lahjakäsitteeseen ja lahjaverotuksessa lahjaa on periaatteessa tulkittava samalla tavoin kuin siviilioikeudessa
Explanation

Lahjan subjektiiviset tunnusmerkit siviilioikeudessa ovat vapaaehtoisuus ja lahjoitustahto eli animus donandi. Näillä on suuri merkitys myös lahjaverotuksessa, joskaan oikeuskäytäntömme ei ole pitänyt tiukasti kiinni esimerkiksi lahjoitustahdosta lahjaverotuksen edellytyksenä.

Lahjana käsitellään myös ennakkoperintöä. Eri asia on, että ennakkoperintö eräin edellytyksin otetaan huomioon vielä perintöveroakin määrättäessä. Tällöin perintöverosta vähennetään suoritettu lahjavero.

Lahjaa, jonka työnantaja antaa työntekijälle ja joka liittyy työsuhteeseen, on oikeuskäytännössä pidetty tulona eikä lahjana (vähäiset esinelahjat ovat tietyin edellytyksin tuloverotuksessa verovapaita henkilökuntaetuuksia). Jos osakeyhtiö on antanut osakkeenomistajalle edun, sitä on yleensä käsiteltävä peiteltynä osinkona ja vain poikkeustapauksessa lahjana (ks. peitelty osinko).

Lahjaveron suorittaa lahjansaaja. Eri antajilta saatuja lahjoja ei lasketa yhteen, vaan niitä käsitellään erikseen. Lahjoittajina voivat olla erikseen esimerkiksi saajan vanhemmat tai sisarukset.

Jos lahjansaaja on kolmen vuoden kuluessa ennen verovelvollisuuden alkamista saanut samalta antajalta yhden tai useampia veronalaisia lahjoja, on nekin progression vuoksi otettava huomioon määrättäessä veroa viimeisestä lahjasta. Tällöin verosta vähennetään aikaisemmista lahjoista jo suoritettu lahjavero.

Lahjaverosta vapaita ovat muun ohella alle 4 000 euron lahjat ja se, mitä joku on käyttänyt toisen kasvatusta tai koulutusta varten tai toisen elatukseksi tai muutoin on toiselle näihin tarkoituksiin antanut sellaisin muodoin, ettei lahjan saajalla ole mahdollisuutta käyttää lahjoitettua määrää muihin tarkoituksiin (tässä suhteessa ylläpidetään melko ankaria vaatimuksia).

Lahjaverosäännökset ovat sellaisinaan melko epätäydellisiä, mutta perintö ja lahjaverolaissa viitataan monilta kohdin vastaaviin perintöverotuksessa noudatettaviin säännöksiin. Tämä ilmentää lahjaveron luonnetta perintöveron täydennyksenä.
Additional Information
Kirjoittaja: Juhani Henttula

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:lahjavero. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lahjavero.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →