Oikeustiede:todistajan vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

todistajan vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus

todistajan vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus
Definition Todistajan vaitiolovelvollisuudella tarkoitetaan todistajaksi haastetun henkilön velvollisuutta olla todistamatta tietyistä asioista. Vaitiolo-oikeudella puolestaan tarkoitetaan todistajan oikeutta kieltäytyä todistamasta.
Explanation

Velvollisuus toimia kutsuttaessa todistajana oikeudenkäynnissä on yleinen kansalaisvelvollisuus, josta ei voi vapaasti kieltäytyä. Mikäli todistajaksi haastettu kieltäytyy todistamasta, häneen voidaan kohdistaa pakkokeinoja kuten uhkasakko. Todistajan vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus ovat molemmat poikkeuksia sanotusta todistamisvelvollisuudesta. Poikkeuksista todistajanaolovelvollisuuteen säädetään oikeudenkäymiskaaren (OK) 17 luvun 10 – 22 §:ssä. Näistä säännöksistä ilmenevät ne kieltäytymis- ja salassapitointressit, jotka lainsäätäjä on katsonut todistelussakin totuuspyrkimystä painavammiksi. Rajoitukset on laissa ryhmitelty 1) velvollisuuteen kieltäytyä todistamasta (OK 17:10–16), 2) oikeuteen kieltäytyä todistamasta (OK 17:17–21, joista viimeksi mainitussa pykälässä säädetään myös velvollisuudesta kieltäytyä todistamasta)

Esimerkkinä kieltäytymisoikeudesta voidaan käyttää vaikkapa OK 17:17:ssä säädetty asianosaisen läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta. Vaitiolovelvollisuudesta voidaan puolestaan esimerkkinä mainita OK 17:10, jonka mukaan sellaisista tiedoista ei saa todistaa, jotka ovat salassa pidettäviä valtion turvallisuuden takia tai sen takia, että ne koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön.
Additional Information
Kirjoittaja: Mikko Vuorenpää

Sources

Lappalainen&Rautio2017

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:todistajan vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:todistajan vaitiolovelvollisuus ja vaitiolo-oikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →