Oikeustiede:lääninrovasti

From Tieteen termipankki

lääninrovasti

lääninrovasti
Definition rovastikunnan kirkkoherroista piispan ja tuomiokapitulin avuksi rovastikunnan toiminnallisen ja hallinnollisen johdon määräaikaiseen sivuvirkaan nimitetty kirkkoherra
Explanation

Rovastikunnan papit ja lehtorit valitsevat kuudeksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan kirkkoherroista piispan ja tuomiokapitulin avuksi lääninrovastin, jolle maksetaan kirkon keskusrahastosta palkkio. Tuomiokapitulilla on oikeus nimittää joku kolmesta vaalissa eniten ääniä saaneesta lääninrovastin virkaan. Lääninrovastin tehtävänä rovastikunnassa on: 1) edistää kirkon tehtävän toteutumista; 2) valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan; 3) asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä 4) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut.

Lääninrovastin tulee piispan tai tuomiokapitulin määräyksestä suorittaa toimituksia ja pitää tarkastuksia rovastikuntansa seurakunnissa.

Lääninrovasti kutsuu tarvittaessa rovastikunnan papit ja lehtorit kokoukseen ja toimii siinä puheenjohtajana. Kokouksessa käsitellään teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien toimintaa koskevia asioita.
Additional Information Kirjoittaja: Pekka Leino

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.8.2022: Oikeustiede:lääninrovasti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lääninrovasti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg