Oikeustiede:kunnan kirjanpitovelvollisuus

From Tieteen termipankki

kunnan kirjanpitovelvollisuus

kunnan kirjanpitovelvollisuus
Definition kunta ja kuntayhtymä ovat kirjanpitovelvollisia kuntalain perusteella
Explanation

Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia.

Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kunnan kirjanpidossa kuntalakia. Myös kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot ovat ensisijaisessa asemassa kirjanpitolain säännöksiin nähden silloin, kun nämä poikkeavat toisistaan.

Yleisen kirjanpitolain soveltamiseen kunta-alalla siirryttiin vuoden 1997 alusta. Tätä ennen kunta-alalla oli käytössä ns. hallinnollinen kirjanpito. Kirjanpitolain soveltaminen laajensi merkittävästi kunta-alan laskentatoimen säännössidonnaisuutta. Tosin aiemminkin kunnallislaki edellytti kirjanpidon pitämistä ja tilinpäätöksen laatimista, mutta yksityiskohdat kirjausmenetelmissä ja laskelmien sisällössä jäivät säännösten sijasta kuntien keskusjärjestöjen suositusten varaan.

Velvoite kahdenkertaisesta kirjanpidosta ja hyvän kirjanpitotavan noudattamisesta otettiin kunnallislakiin vasta 1990 -luvun alussa. Kahdenkertainen kirjanpito oli kuitenkin jo tätä ennen otettu yleisesti käyttöön keskusjärjestöjen suosituksiin perustuen. Eräät kunnat jättivät kuitenkin aina kirjanpitolain soveltamiseen saakka muun muassa kiinteiden rakenteiden kuten katujen ja johtoverkostojen hankintamenot taseeseen merkitsemättä.

Kunnan kirjanpidon tehtävät voidaan jakaa yleiseen erilläänpitotehtävään ja informaatio- ja hyväksikäyttötehtäviin. Erilläänpidossa noudatetaan kunta-alalla samoja liiketapahtuminen rekisteröintiperusteita kuin muissakin kirjanpitovelvollisissa. Erilläänpitotehtävää kirjanpito toteuttaa pitäessään kunnan tulot ja menot sekä omaisuuden ja velat erillään muiden talousyksiköiden vastaavista eristä.

Käytetyt lähteet: Kuntalaki 410/2015

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Käsikirja versio: 1.0 Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 26.10.2016 http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs199

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaoston-voimassa-olevat-yleisohjeet
Additional Information
Kirjoittaja: Oiva Myllyntaus

Related Concepts

Sources

HE268/2014, MyllyntausO2002

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.11.2022: Oikeustiede:kunnan kirjanpitovelvollisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnan kirjanpitovelvollisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →