Oikeustiede:kuluttajaoikeus

From Tieteen termipankki

kuluttajaoikeus

kuluttajaoikeus
Definition oikeudellinen sääntely, jolla pyritään suojaamaan fyysisiä henkilöitä (kuluttaja) heidän hankkiessaan kaupallista toimintaa harjoittavilta yrityksiltä (elinkeinonharjoittaja) yksityisessä kulutuksessa käytettäviä hyödykkeitä (kulutushyödyke)
Explanation

Kuluttajaoikeus luetaan osaksi markkinaoikeutta, johon sen lisäksi luetaan kilpailuoikeus, vilpillistä kilpailua koskeva sääntely sekä elinkeino-oikeus. Muista markkinaoikeuteen luettavista oikeudenaloista kuluttajaoikeus eroaa siinä, että sen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota suojaa vain kuluttajan asemassa oleville henkilöille. Moderni kuluttajaoikeus alkoi kehittyä 1970-luvulla, kun useissa länsimaissa ryhdyttiin suojaamaan kuluttajan roolissa markkinoilla toimivia henkilöitä. Suomessa kuluttajansuojalaki (38/1978) tuli voimaan syyskuussa 1978. Nykyisin Suomen kuluttajaoikeuden sisältöön vaikuttavat merkittävässä määrin myös EU:n kuluttajaoikeudelliset direktiivit ja asetukset.

Kuluttajaoikeudellinen sääntely voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: toisaalta kuluttajien kollektiivisten intressien suojaan ja toisaalta heidän yksilöllisten oikeuksiensa suojaan. Ensin mainitulla tarkoitetaan sellaista sääntelyä, jonka tarkoituksena on turvata kuluttajia ryhmänä ennen yksittäisten sopimusten syntymistä. Tähän sääntelyyn kuuluu erityisesti markkinointioikeus, jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia heihin kohdistuvaa epäasianmukaista markkinointia vastaan sekä tuoteturvallisuuslainsäädäntö, jonka tarkoituksena on puolestaan estää turvallisuudeltaan puutteellisten hyödykkeiden joutuminen kuluttajien käsiin.

Yksilöllisten oikeuksien suojaan luetaan puolestaan sellainen kuluttajaoikeudellinen sääntely, jonka tarkoituksena on tarjota hyödykkeen jo hankkineille yksittäisille kuluttajille suojaa. Keskeisimmän osan yksilöllisten oikeuksien suojaa muodostaa kuluttajasopimusoikeus. Kuluttajasopimusoikeudella on runsaasti liittymäkohtia yleiseen sopimusoikeuteen, mutta se eroaa siitä erityisesti sääntelyn pakottavuuden perusteella. Osapuolet eivät voi kuluttajaa sitovasti sopia etukäteen sopimusehdoista, joilla poiketaan kuluttajan vahingoksi kuluttajasopimusoikeudellisten säännösten tarjoamasta vähimmäissuojasta.
Additional Information
Kirjoittaja: Klaus Viitanen

Related Concepts

Sources

Howells&Twigg-Flessner&Wilhelmsson2018, KingiseppM2010, Peltonen&Määttä2015, Reich&Micklitz&Rott&Tonner2014, Twigg-FlessnerC2016, ViitanenK2020

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2023: Oikeustiede:kuluttajaoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuluttajaoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →