Oikeustiede:konkurssinedellytykset

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

konkurssinedellytykset

konkurssinedellytykset
Definition velallisen taloudellisia olosuhteita sekä hakijavelkojan saatavaa ja oikeussuojan tarvetta koskevat seikat, joiden perusteella velallinen voidaan asettaa konkurssiin
Explanation

Konkurssinedellytyksenä on velallisen maksukyvyttömyys, toisin sanoen, että velallinen on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Eräissä tapauksissa myös ylivelkaisuus voi olla perusteena konkurssiin asettamiselle. Velallista koskevat konkurssinedellytykset ovat tapauskohtaisesti tutkittavia, velallisen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita erotuksena konkurssikelpoisuudesta, joka tarkoittaa pysyvää muodollista asianosaiskelpoisuutta tulla asetetuksi konkurssiin. Maksukyvyttömyyden näyttämistä helpottavat velkoja-aloitteisessa konkurssissa konkurssilaissa säädetyt oletukset, joiden vallitessa velallinen katsotaan vastanäytön puuttuessa maksukyvyttömäksi.

Konkurssinedellytyksenä on myös, että konkurssiin asettamiselle ei esteenä hakijavelkojan oikeussuojan tarpeen puuttuminen (esimerkiksi saamisen maksun turvaavan vakuuden vuoksi). Velkoja-aloitteisessa konkurssissa konkurssihakemuksen tehneen velkojan saatavan tulee myös täyttää konkurssilaissa säädetyt saatavan oikeellisuutta koskevat vaatimukset.

EU:n maksukyvyttömyysasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa konkurssiin asettamisen edellytyksiin sovelletaan menettelyn aloitusvaltion lakia (lex fori concursus).

Käytetyt lähteet: Konkurssilaki 120/2004
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

HE26/2003, Könkkölä&Linna2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:konkurssinedellytykset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konkurssinedellytykset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg