Oikeustiede:henkilörekisteri

  Tieteen termipankista

  henkilörekisteri

  henkilörekisteri
  Määritelmä yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva tiettyyn käyttötarkoitukseen pohjautuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko, jota käsitellään osittain tai kokonaan automaattisen tietojen käsittelyn keinoin tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla tapaa siten että yksittäistä henkilöä koskevat tiedot löytyvät helposti
  Selite

  Henkilötieto tarkoittaa luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksia tai elinolosuhteita koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi tiedoiksi. Henkilötiedoista muodostuu henkilörekisteri. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen käsittelystä päättävä ja vastaava henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, johon henkilötietolain velvoitteet kohdistuvat. Rekisterinpitäjä kerää, tallentaa, käsittelee, siirtää, luovuttaa ja hävittää henkilötietoja toimintaansa koskevaan käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoitus on henkilötietojen käsittelyssä olennainen, koska henkilötietojen käsittelyn pitää olla yhteensopivaa ja minimalistista käyttötarkoitukseen nähden. Käyttötarkoitukseen liittyy sitä täsmentäviä henkilötietojen käsittelyä koskevia tietosuojaperiaatteita.

  Henkilötietolakia sovelletaan rajoitetusti journalistiseen tarkoitukseen tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Toimitustyöhön käytettävät henkilörekisterit on suojattava siten, ettei muilla kuin toimitustyötä tekevällä henkilökunnalla ole pääsyä niihin.

  Tiedon sisältyminen henkilörekisteriin ei määrittele sitä, onko viranomaisen henkilörekisterissä oleva tieto julkista tai voiko tietoja julkaista. Yksittäisen henkilötiedon julkisuus määräytyy julkisuuslain perusteella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisen henkilörekisteristä julkisuuslain 13 § 2 momentin mukaisesti, jos luovutuksensaajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja pyydettyyn käyttötarkoitukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä ja julkaista toimituksellisiin tarkoituksiin, jos tarkoituksena on yleistä mielenkiintoa koskevien tietojen, mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen yleisölle (KHO 2009:82 ja EUT 16.12.2008 asia C-73/07). Rekisterinpitäjä voi vaatia asiamukaiset selvitykset ja sitoumukset sekä riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta henkilötietolain 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla (KHO 2012:55).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Riitta Ollila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:henkilörekisteri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:henkilörekisteri.)