Oikeustiede:hallintopäätöksen pätemättömyys

  Tieteen termipankista

  hallintopäätöksen pätemättömyys

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintopäätöksen pätemättömyys
  Määritelmä hallintopäätöksen oikeudellinen vaikutuksettomuus, joka johtuu siitä että jokin päätöksen pätevyyden edellytyksistä puuttuu
  Selite Hallintopäätöksen pätemättömyys aiheutuu virheestä päätöksen pätevyyden edellytyksissä. Nämä edellytykset ovat, että päätöksen tekee toimivaltainen viranomainen toimivaltansa rajoissa, lainmukaista menettelyä noudattaen ja paikkansapitävän informaation perusteella. Näissä edellytyksissä olevat virheet eivät itsestään aiheuta päätöksen pätemättömyyttä, vaan niihin on nimenomaisesti vedottava, yleensä melko lyhyen määräajan kuluessa. Hallintopäätöksen pätemättömyys on lisäksi todettava virallisesti erikseen, yleensä korjaamalla virhe tai vetoamalla virheeseen muutoksenhakumenettelyssä. Hallintopäätöksen lainvastaisuus tai virheellisyys ei siten välttämättä estä sen toteuttamista, ja hallintopäätös voi virheistään huolimatta saada aikaan sillä tarkoitetut oikeusvaikutukset. Useimmiten syynä on, että menettelyssä tapahtuneeseen tai päätöksen sisällössä olevaan virheeseen ei nimenomaisesti ole vedottu tai sitä ei ole edes huomattu.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:hallintopäätöksen pätemättömyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintopäätöksen pätemättömyys.)