Oikeustiede:hallintolupa

  Tieteen termipankista

  hallintolupa

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hallintolupa
  Määritelmä viranomaisen päätös, jolla se yksittäistapauksessa sallii muuten kielletyn tai oikeudellisten rajoitusten alaisen toiminnan tai menettelyn
  Selite Hallintoluvan tarkoituksena on sallia toiminta, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset. Yleensä hallintolupa mahdollistaa myös toiminnan valvonnan tai ohjauksen. Muun muassa elinkeino- ja toimiluvat ovat tavoitteiltaan myös valvonnallisia. Ohjaavilla luvilla puolestaan on tavoitteena aktiivisesti jo etukäteen vaikuttaa toiminnan määrään tai sisältöön. Tällaisia piirteitä liittyy muun muassa liikennelupiin. Valvonnalliset ja ohjaavat päämäärät voivat toteutua samassakin luvassa, esimerkiksi lääkkeen myyntiluvassa tai rakennusluvassa. Luvalla voi olla muun muassa terveyttä, ympäristöä tai henkilökohtaista koskemattomuutta suojaava tarkoitus. Suojaavina voidaan pitää esimerkiksi työsuojelu- ja ympäristölupia. Myös poikkeuslupa on hallintolupa. Sellainen on esimerkiksi poikkeus, jonka kunta voi erityisestä syystä myöntää rakentamista koskevista säännöksistä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Oikeustiede:hallintolupa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintolupa.)