Oikeustiede:edelleenpanttioikeus

  Tieteen termipankista

  edelleenpanttioikeus

  edelleenpanttioikeus
  Määritelmä Edelleenpanttaus voidaan jäsentää kahdella erilaisella tavalla: panttiobjektin panttaus ja panttioikeuden panttaus. Panttiobjektin panttauksessa edelleenpanttauksella tarkoitetaan sitä, että pantinsaaja sitoumuksensa vakuudeksi panttaa hallussaan olevan panttiobjektin edelleenpantinsaajalle. Panttioikeuden panttauksessa pantinhaltija panttaa edelleenpantinsaajalle pantinhaltijan oman oikeutensa (oikeusaseman).
  Selite

  Kauppakaaren 10 luvun 6 §:n sanamuodon mukaisesti edelleenpanttaus tapahtuu panttaamalla pantinsaajan hallussa oleva panttiobjekti edelleenpantinsaajalle. Edelleenpanttauksen kohteena on esinetason objekti. Edelleenpanttauksessa pantinantajalle jää toissijainen panttioikeus panttiobjektiin, kun ensisijainen panttioikeus panttiobjektiin siirtyy edelleenpantinsaajalle siltä osin kuin edelleenpanttauksen kohde oli vakuutena pantinantajalta olevasta saatavasta.

  Pantinomistajan asemaa suojaavan kauppakaaren säännöksen mukaan edelleenpanttauksesta on ilmoitettava pantinomistajalle eikä panttausta saa suorittaa suuremmasta arvosta tai muilla ehdoilla kuin se on ollut edelleenpantinantajalla itsellään.

  Panttioikeuden panttauksen tapauksessa panttauksen kohteena on pantinhaltijan oma objektikohtainen suorituksensaantioikeus saada suoritus pantinomistajan panttiobjektin omistusoikeudesta, jos pantinomistaja ei tee suoritusta. Edelleenpanttaus kohdistuu siten pantinhaltijan realisoimisoikeuteen ja suorituksensaantioikeuteen realisoinnin tuottamista rahavaroista. Panttaus muodostuu ainoastaan edelleenpantinantajan ja edelleenpantinsaajan välille. Voidaan puhua tässä yhteydessä siitä, että panttaus tapahtuu oikeustasolla.

  Edelleenpanttauksella on tosiasiallista käyttöalaa suhteellisen harvoissa tilanteissa. Näitä ovat muun muassa arvopaperistaminen ja rahoitusvakuuslaissa tarkemmin säännellyssä tapauksessa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarno Tepora

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TaxellL1948, s. 98-102, HavansiE1992, s. 82-82, Tepora&al2009, s. 76, TeporaJ2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:edelleenpanttioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:edelleenpanttioikeus.)