Oikeustiede:de minimis non curat lex

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

de minimis non curat lex

de minimis non curat lex
Definition latinan sanonta de minimis non curat lex tarkoittaa, että laki ei huolehdi kovin vähäpätöisistä asioista
Explanation Kyseessä ei ole varsinaisesti yleinen oikeusperiaate, vaikka sanonnan eräänlaisia ilmenemismuotoja voidaankin löytää sekä voimassa olevasta oikeudesta että siitä elämänalasta, joka on jäänyt sääntelyn ulkopuolelle.

Monissa yhteyksissä edellytetään riittävää oikeussuojan tarvetta, jotta henkilöä olisi pidettävä asianosaisena tai muutoin oikeutettuna ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin. Kysymys on tällöin hänen intressinsä merkityksen punnitsemisesta.

Toisaalta joudutaan lainsäädäntöä harkittaessa miettimään myös sitä, tarvitaanko asian sääntelemiseksi juuri oikeusnormeja, koska oikeudellinen sääntely saattaa useissa yhteyksissä olla kovin raskassoutuinen keino.

Vähäisten rikkomusten jättäminen syyttämättä tai rankaisematta ilmentää myös ajatusta, että oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on noudatettava tietynlaista suhteellisuutta ja oikeudellisia seuraamuksia koskevaa oikeudenmukaisuutta. Eurooppaoikeudessa tietyt vähäiset poikkeukset kilpailusäännöistä hyväksytään yksinkertaisessa menettelyssä.
Additional Information
Kirjoittajat: Hannu Tapani Klami ja Raimo Siltala

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.12.2020: Oikeustiede:de minimis non curat lex. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:de minimis non curat lex.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →