Oikeustiede:arvopaperitili

  From Tieteen termipankki

  arvopaperitili

  arvopaperitili
  Definition toimeksiannosta toimivan arvopaperin säilyttäjän tilinpito säilyttämistään arvopapereista toimeksiantajaa kohtaan
  Explanation

  Arvopapereita vastaavia arvo-osuuksia säilytetään laajamittaisesti Suomessa arvo-osuusjärjestelmässä ja arvo-osuustileillä. Arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä säädetään laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja laissa arvo-osuustileistä. Arvo-osuuksien omistajakohtaisista tileistä säädetään näissä laeissa. Hallintarekisteröityjen omaisuudenhoitotileihin liittyvä tilinhaltijan tilinpito toimeksiantajiaan kohtaan jää sen sijaan edellä mainittujen lakien sääntelyn ulkopuolelle. Lailla arvopaperitileistä säädetään Suomessa harjoitettavaan arvopaperin säilyttämiseen liittyvästä tilinpidosta, kun säilytettävät arvopaperit yksilöidään lajin ja määrän perusteella ja kun arvo-osuusjärjestelmää tai arvo-osuustilejä koskeva sääntely ei sovellu. Lain arvopaperitileistä soveltamisalaksi jää näin ollen arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolinen arvopaperien säilyttäminen ja arvo-osuusjärjestelmässä olevien omaisuudenhoitotilien puitteissa tapahtuva tilinhaltijan tilinpito toimeksiantajiaan kohtaan.

  Lain arvopaperitileistä mukaan arvopaperin säilyttäjä on velvollinen pitämään tilejä toimeksiantajien lukuun säilyttämistään arvopapereista. Tileille tehdyillä merkinnöillä on oikeudellisia vaikutuksia toimeksiantajan oikeusasemaan sekä suhteessa säilyttäjään että sivullisiin. Sääntely pyrkii turvaamaan toimeksiantajan oikeudet ja määräämisvallan säilytettävistä arvopapereista suhteessa säilyttäjään sekä sivullisten säilytettäviin arvopapereihin kohdistuvat oikeudet. Toimeksiantaja on suojattu säilyttäjään kohdistuvassa maksukyvyttömyysmenettelyssä.

  Käytetyt lähteet: Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012), Laki arvo-osuustileistä (827/1991), Laki arvopaperitileistä (750/2012)
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 31.5.2023: Oikeustiede:arvopaperitili. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:arvopaperitili.)