Oikeustiede:adheesioperiaate

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

adheesioperiaate

adheesioperiaate
Definition adheesio- eli liitännäisperiaate mahdollistaa eri prosessilajeihin kuuluvien vaatimusten käsittelyn samassa oikeudenkäyntitilaisuudessa
Explanation

Mainitun periaatteen mukaan sivuvaatimukseksi katsottava vaatimus saadaan esittää päävaatimuksen yhteydessä siten, että päävaatimuksen käsittelyjärjestys määrää myös sivuvaatimuksen käsittelyjärjestyksen. Vuonna 1997 toteutetun rikosprosessiuudistuksen yhteydessä lakiin otettiin entistä tarkemmat adheesioprosessia koskevat säädökset. Nykymenettelyssä adheesion edellytyksistä säädetään kahdessa pykälässä: Rikosprosessilain (ROL) 3 luvun 1 §:ssä ja 3 luvun 9:ssä. Näistä ensin mainitussa lainkohdassa säädetään adheesioprosessin yleisistä edellytyksistä, joiden täyttyessä on aina mahdollista ajaa yksityisoikeudellista vaatimusta (sivuvaatimus) rikosasian (päävaatimus) käsittelyn yhteydessä. ROL 3 luvun 9 §:ssä on puolestaan säännökset niistä kriteereistä, joiden vallitessa syyttäjällä on virkavelvollisuutena ajaa asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta. Käytännössä nämä kriteerit täyttyvät, mikäli asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus ei ole ilmeisen perusteeton eikä sen ajamisesta aiheudu syyttäjälle olennaista haittaa.

Erityisesti asianomistajan kannalta voidaan pitää merkittävänä ROL 3 luvun 9 §:ssä syyttäjälle asetettua velvollisuutta huolehtia syyteasian yhteydessä asianomistajan yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämisestä. Sanottu lainkohta mahdollistaa sen, että asianomistajan ei tarvitse saapua oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti tai hankkia oikeudenkäyntiasiamiestä pelkästään vaatimuksen esittämistä varten, vaan syyttäjä useimmissa tapauksissa esittää asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ilman eri korvausta.
Additional Information
Kirjoittaja: Mikko Vuorenpää

Related Concepts

Sources

VuorenpääM2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:adheesioperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:adheesioperiaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →