Eriksson&al2006

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ERIKSSON, SUSANNE – JOHANSSON, LARS INGMAR – SUNDBACK, BARBRO: Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering. Mariehamn 2006.