Benämning

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Nimityssivu and the translation is 100% complete.

På benämningssidan anges hur termen är uppbyggd. Här kan man alltså nämna exempelvis språk, ordklass och ordform. På samma sida finns också information om ordets ursprung, till exempel ordets etymologiska uppgifter. Om termen råkar vara en förkortning kan man på benämningssidan ange vad förkortningen står för.

På sidan finns också länkar till alla de begreppssidor som benämningen i fråga hänvisar till. Till exempel termen morfologi (fi. morofologia) har en benämningssida: Nimitys:morfologia. Där finns länkar till både begreppet morfologi inom botaniken samt till det språkvetenskapliga begreppet morfologi.

Om det förekommer benämningar som ser likadana ut, men för övrigt inte är identiska med varandra anges den språkliga strukturen för varje benämning skilt för sig. Skulle det till exempel råkas finnas en förkortning som förekommer inom två olika ämnesområden och där har helt olika betydelse har förkortningen bara en benämningssida där den sedan förklaras ur de olika perspektiven. Samma gäller om det i två språk förekommer samma benämning.

Uppgifterna på benämningssidan kan redigeras här.