verbosko liedos

    Tieteen termipankista

    Kieliopillinen koodaus (Suomen romanikieli)

    Sanaluokka substantiivi
    Suku
    Alkuperä