terminology

From Tieteen termipankki
sanastotyö (Käännöstiede)

toiminta, johon kuuluu jonkin erikoisalan käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevan tiedon systemaattinen kerääminen, analysointi, kuvaaminen ja esittäminen

terminologia (Biologia)
terminologiaoppi (Terminologiaoppi)

oppi käsitteiden ja termistöjen rakenteesta, muodostamisesta, kehityksestä, käytöstä ja käsittelystä eri erikoisaloilla (TSK36)

terminology (Language Technology)

Yleensä tiettyä alaa käsittelevien termienkokoelma.

termistö (Terminologiaoppi)

tiettyyn erikoiskieleen liittyvien nimitysten joukko (TSK36)

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.05.2022: Nimitys:terminology. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:terminology.)