method

From Tieteen termipankki
metodi (Filosofia)

tieteellinen menetelmä jonkin ongelman ratkaisemiseksi

metodinäytteleminen (Esittävät taiteet)

eläytymiseen perustuva näyttelijäntyön tekniikka

työtapa (Kasvatustieteet)

Työtapa opetuksessa tarkoittaa opetus- ja oppimismenetelmää, työmuotoa ja aktiviteettia, joiden tavoitteena on saada oppilas omaksumaan uusia tietoja, käsitteitä, taitoja, arvoja sekä ajattelu- ja toimintatapoja ja jotka etenevät inhimillisessä vuorovaikutuksessa kontekstin ja ajatteluprosessin myötävaikutuksessa (Joyce & Weil, 1996).

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.05.2022: Nimitys:method. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:method.)