Kasvatustieteet:työtapa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työtapa

työtapa
Definition Työtapa opetuksessa tarkoittaa opetus- ja oppimismenetelmää, työmuotoa ja aktiviteettia, joiden tavoitteena on saada oppilas omaksumaan uusia tietoja, käsitteitä, taitoja, arvoja sekä ajattelu- ja toimintatapoja ja jotka etenevät inhimillisessä vuorovaikutuksessa kontekstin ja ajatteluprosessin myötävaikutuksessa (Joyce & Weil, 1996).
Explanation Työtapojen valinta ja hyödyntäminen vaikuttavat opetuksen tavoitteiden toteutumiseen. Opetuksen työtapoja voidaan luokitella opetuksen tavoitteiden pohjalta neljään ryhmään: tietokeskeiset työtavat, persoonallisuuden kasvun työtavat, sosiaalisen vuorovaikutuksen työtavat sekä tunteita ja vapautuneisuutta korostavat työtavat (Joyce & Weil, 1996). Työtapoja ovat esimerkiksi luennot, harjoitukset, projektityöskentely ja tiimityöskentely. Erilaiset tavat sopivat erilaisiin oppimistavoitteisiin, mutta monesti perinteisistä (esimerkiksi luennot ja harjoitukset) poikkeavat työtavat ovat toimivia yrittäjyyden kohdalla. Perinteisiä työtapoja tulisi siis täydentää yrittäjämäisillä tavoilla, jotka tukevat esimerkiksi tekemällä oppimista ja oppilaiden aktiivisuutta. (Fiet, 2000; Gibb, 2002)
Erilaisista työtavoista ollaan oltu kiinnostuneita myös tutkimuksissa. Erityisesti nykyään huomiota ovat saaneet toiminta- ja käytäntöpainotteiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat (ks. Carey & Matlay, 2010; Hytti et al., 2010; Rasmussen & Sorheim, 2006), jotka poikkeavat perinteisistä luennoista ja harjoituksista (Gibb, 2002). Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat ovat esittäneet, että perinteiset työtavat voivat jopa estää yrittäjyyttä ja siksi yrittäjyyskasvatus on keskittynyt yhä enemmän yrittäjyyttä tukeviin, oppilaiden tekemistä ja toimimista korostaviin työtapoihin (Fiet, 2000; Gibb, 2002; Heinonen & Poikkijoki, 2006).

Equivalents

methodenglanti

Sources

YVI-sanakirja, CareyC&MatlayH2010, FietO2000, GibbA2002, GibbA2002, HeinonenJ&PoikkijokiS2006, HyttiU&StenholmP&HeinonenJ&Seikkula-LeinoJ2010, JoyceR&WeilM1996, RasmussenA&SorheimR2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:työtapa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:työtapa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →