merkitys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
meaning (Language Technology)

Morfeemeihin sananmuotoihin, lauseisiin jalausekkeisiin katsotaan liittyvän niiden merkitys, joka on riippumatonsiitä tilanteesta, jossa ilmauksia käytetään. Sematiikka tutkiimerkitystä.

merkitys (Filosofia)


1. ilmauksen, tulkinnan tai lauseen tavanomainen sisältö annetussa kielessä
2. ei-kielellinen signaali tai symboli
3. yleisesti elämän tarkoituksen pohtiminen

merkitys (Semiotiikka)


1) nimitys, jolla voidaan viitata merkin mieleen (sisältöön) tai tarkoitteeseen (objekti tai denotaatio) tai molempiin
2) synonyymi käsitteelliselle sisällölle tai tarkoitteelle

merkitys (Kirjallisuudentutkimus)
merkitys (Folkloristiikka)

(filosofi Willard Van Orman Quinen behaviorismin mukaan) ärsykkeen vastaanottajassa aiheuttama käyttäytymistaipumus

merkitys (Kielitiede)


se mitä kielellinen muoto on vakiintunut ilmaisemaan; ilmauksen sisältö; kielen semanttinen, kognitiivinen, intersubjektiivisesti hahmottunut osajärjestelmä

merkniba (Terminologiako bankos)
tarkoitus (Kielitiede)

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto yhdistämätön
Perussanatyyppi
Johdostyyppi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.05.2022: Nimitys:merkitys. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:merkitys.)