meaning

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
kontekstinulkoinen merkitys (Kielitiede)
meaning (Language Technology)

Morfeemeihin sananmuotoihin, lauseisiin jalausekkeisiin katsotaan liittyvän niiden merkitys, joka on riippumatonsiitä tilanteesta, jossa ilmauksia käytetään. Sematiikka tutkiimerkitystä.

merkitys (Semiotiikka)


1) nimitys, jolla voidaan viitata merkin mieleen (sisältöön) tai tarkoitteeseen (objekti tai denotaatio) tai molempiin
2) synonyymi käsitteelliselle sisällölle tai tarkoitteelle

merkitys (Kielitiede)


se mitä kielellinen muoto on vakiintunut ilmaisemaan; ilmauksen sisältö; kielen semanttinen, kognitiivinen, intersubjektiivisesti hahmottunut osajärjestelmä

merkitys (Filosofia)


1. ilmauksen, tulkinnan tai lauseen tavanomainen sisältö annetussa kielessä
2. ei-kielellinen signaali tai symboli
3. yleisesti elämän tarkoituksen pohtiminen

tarkoitus (Kielitiede)

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.05.2022: Nimitys:meaning. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:meaning.)