interférence

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
interferensos (Terminologiako bankos)interferenssi (Kielitiede)

Kielikontaktitutkimuksessa 1) kontaktilähtöinen kielenmuutos (lainaaminen, substraatit), 2) kieltenvälisen vaikutuksen muoto, jossa aineksia tai piirteitä siirtyy puhujan ensikielestä myöhemmin opittuun kieleen.interferenssi (Käännöstiede)

käännöksen ominaisuus, joka ilmenee lähtötekstin kielellisten piirteiden heijastumisena käännöksessä
Kieliopillinen koodaus (ranska)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.12.2020: Nimitys:interférence. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:interférence.)