intention

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
intentio (Kasvatustieteet)

Intentio viittaa suunnitelmalliseen toimintaan suuntautuvaan tahtoon, pyrkimykseen ja motivaatioon osoittaen, kuinka kovasti henkilö tai ryhmä on valmis ponnistelemaan saavuttaakseen intention kohteena olevan tavoitteen (Ajzen, 1991; Anscombe, 1957; Fishbein & Ajzen, 1975).

intentio(1) (Tekstuaalitieteet)

Tarkoitus, pyrkimys, tavoite.

intentio(2) (Tekstuaalitieteet)

Kirjallisuudentutkimuksessa ja filosofiassa intentiolla viitataan useimmiten tekijän tarkoittamaan tekstin merkityssisältöön tai niihin pyrkimyksiin tai vaikutuksiin, joihin tekijä teoksellaan tähtää.

intentio(3) (Tekstuaalitieteet)

Tekstikritiikissä intentio merkitsee tekijän tietoista tarkoitusta, joka määrittää lingvististä tekstiä, jonka hän on pyrkinyt kirjoittamaan.

intentionaalinen akti (Filosofia)

Husserlin fenomenologiassa akti, jolla ihminen suuntautuu tietoisuuden ylittäviin objekteihin

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.05.2022: Nimitys:intention. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:intention.)