funktio

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
funktio (Käännöstiede)
funktio (Folkloristiikka)
funktio (Kirjallisuudentutkimus)

tehtävä, jota kielellinen ilmaisu toteuttaa

funktio (Filosofia)
  1. funktio on sääntö, f: A → B, joka liittää joukon A alkiohin jonkin joukon B alkion (matemaattinen määritelmä)
  2. olion funktioita ovat kaikki ne asiat tai toiminnot, joita se tekee tai joista se on kausaalisesti vastuussa (funktio kykynä)
  3. olion O funktioita ovat ne asiat, jotka ylläpitävät oliota tai sen toimintaa – piirteellä T on funktio F oliolle O, jos F on T:n sellainen vaikutus, joka jollain tapaa ylläpitää O:n toimintaa tai olemassaoloa (systeemiteoreettinen määritelmä)
  4. olion O funktioita ovat ne asiat, jotka ovat historiallisessa prosessissa vaikuttaneet O:n valikoitumiseen tai konstruoitumiseen sellaiseksi, että sillä on tämä funktio (historiallinen tai etiologinen määritelmä)
funktio (Epidemiologia)
funktio (Kielitiede)

yleiskäsitteenä kielen elementin tehtävä korkeammalla kielen tasolla

kuvaus (Kieliteknologia)
mapping (Language Technology)

Kuvaus joukosta A joukkoon Bon joukko-opillisesti katsottuna mikä tahansa sellainen relaatio R so.muotoa (a,b) olevien parien joukko, missä a kuuluu A:han ja b B:hen,joka relaatio täyttää kaksi ehtoa: (1) relaatio on määriteltyjokaiselle a:lle joka kuuluu A:han sekä (2) relaatio liittää jokaiseenA:n alkioon enintään yhden B:n alkion.

motifeemi (Folkloristiikka)

kertomuksen abstrakti perustapahtuma

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto yhdistämätön
Perussanatyyppi
Johdostyyppi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.05.2022: Nimitys:funktio. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:funktio.)