conative dimension of learning

From Tieteen termipankki
konatiivinen oppimisen ulottuvuus (Kasvatustieteet)

Konatiivinen oppimisen ulottuvuus tarkoittaa aktiivista motivaatiota, aikomuksia ja taipumuksia selvittää asioita ja ryhtyä motivaation kohteeseen liittyvään käyttäytymiseen (Ruohotie & Koiranen, 1999). Konatiivisen ulottuvuuden lisäksi oppimisprosessia voidaan tarkastella affektiivisen ja kognitiivisen ulottuvuuden kautta (ks. affektiivinen ja kognitiivinen oppiminen) (Kyrö et al., 2008).

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.05.2022: Nimitys:conative dimension of learning. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:conative dimension of learning.)