Kasvatustieteet:konatiivinen oppimisen ulottuvuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

konatiivinen oppimisen ulottuvuus

konatiivinen oppimisen ulottuvuus
Definition Konatiivinen oppimisen ulottuvuus tarkoittaa aktiivista motivaatiota, aikomuksia ja taipumuksia selvittää asioita ja ryhtyä motivaation kohteeseen liittyvään käyttäytymiseen (Ruohotie & Koiranen, 1999). Konatiivisen ulottuvuuden lisäksi oppimisprosessia voidaan tarkastella affektiivisen ja kognitiivisen ulottuvuuden kautta (ks. affektiivinen ja kognitiivinen oppiminen) (Kyrö et al., 2008).
Explanation Konatiivinen ulottuvuus liittyy siihen, mihin suuntautuneena ja millä intensiteetillä henkilö toimii sekä millainen käsitys henkilöllä on omasta mahdollisuudestaan kontrolliin (Koiranen & Ruohotie, 2001). Yrittäjyyteen suuntautuminen koostuu osaltaan konatiivisesta komponentista (Bertoncelj & Kovac, 2009), ja yrittäjyyskasvatuksen avainprosessit liittyvät nimenomaan konatiiviseen ulottuvuuteen, sillä siinä on kyse motivaatio- ja tahtoprosesseista (Ruohotie, 2000). Yrittäjyyttä ajatellen konatiivinen komponentti liittyy esimerkiksi suunnitteluun, analysointiin, mahdollisuuksien havaitsemiseen, riskiin, innovaatioon ja taitoihin (Bertoncelj & Kovac, 2009).
Konatiivista ulottuvuutta on tutkittu useamman tutkijan toimesta (Bertoncelj & Kovac, 2009), mutta vähän yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen alalla.

Equivalents

conative dimension of learningenglanti

Sources

YVI-sanakirja, BertonceljA&KovacD2009, KoiranenM&RuohotieP2001, KoiranenM&RuohotieP2001, KyröP&MylläriJ&Seikkula-LeinoJ2008, RuohotieP2000, RuohotieP&KoiranenM1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:konatiivinen oppimisen ulottuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:konatiivinen oppimisen ulottuvuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →