Muille sivuille linkittäminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search


Linkki asetetaan sivun lähdetekstiin seuraavanlaisella rivillä:

[[sivun nimi]]

Sivun nimi viittaa siihen sivuun, johon linkin halutaan vievän. Suurin osa Tieteen termipankin sivuista, kuten kaikki käsitesivut sijaitsevat tietyssä nimiavaruudessa, jolloin sivun nimeen kuuluu nimiavaruuden täsmentävä osuus:

[[nimiavaruus:sivu]]

Tällaisenaan linkin ilmiasu esimerkiksi tekstissä on identtinen sen sivun nimen kanssa, johon linkki osoittaa. Linkki voidaan kuitenkin saada näyttämään miltä vain. Linkin ulkoasu säädetään laittamalla linkattavan sivun nimen perään |-merkki (näppäimistöissä tyypillisesti AltGr + <) ja kirjoittamalla sen jälkeen linkin haluttu ulkoasu:

[[nimiavaruus:sivu|linkin ulkoasu]]

Linkin ulkoasun säätäminen tulee eteen erityisesti silloin, kun tekstissä halutaan käyttää sivun nimestä jotain muuta taivutusmuotoa kuin nominatiivia, tai jos halutaan linkin ulkoasuna käyttää sellaista käsityksen nimitystä, jota ei ole valittu käsitesivun osoitteeseen.