Luokka:Japanin historia

    Tieteen termipankista

    Tämä luokka kokoaa erityisesti Japanin historiaan kuuluvia termejä. Japanin historialla tarkoitetaan tässä yhteydessä nykyisen Japanin, Japanin aiemmin valloittamien alueiden tavalla tai toisella japanilaisten ajanjaksojen sekä nykyisen Japanin alueen vanhempaa historiaa.