Luokka:Geologiset ajanjaksot

    Tieteen termipankista


    Geokronologiset yksiköt (eoni, maailmankausi, kausi, epookki ja aika) jakavat aikaa perustuen geologisten muodostumien perusteella tehtyyn kronostratigrafiseen jakoon. Maapallon geologinen historia jaetaan kronostratigrafisiin yksiköihin (eonoteemi, erateemi, systeemi, sarja ja vaihe), jotka sisältävät kaikki tiettynä ajanjaksona syntyneet kivet.

    Päätökset geologisten ajanjaksojen jakamisesta ja nimeämisestä tehdään Kansainvälisessä stratigrafisessa komissiossa. Ajantasainen tieto geologisen ajan kronostratigrafisesta ja geokronologisesta jaosta löytyy komission kotisivujen alta, josta löytyvät myös kronostratigrafisen taulun eri kielten käännökset.

    Geologisten ajanjaksojen lista sisältää myös vanhentuneita käsitteitä helpottamaan kirjallisuuden lukemista.