SiroP1979

From Tieteen termipankki

Siro, Paavo 1979: Sijamuotojen syntaksia. Sanomia. Juhlakirja Eeva Kanfgasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979. Turun Yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 9. Turku.