LammenrantaM2014

    Tieteen termipankista

    Lammenranta, Markus: "Tieto-oppi" (julkaistu 24. 9. 2014), teoksessa Syrjämäki, Sami ja Kannisto, Toni (toim.), Logos-verkkoensyklopedia(http://filosofia.fi/node/6899)