EK2005

    Tieteen termipankista

    IHerlin & LVisapää: Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki 2005.