Kirjallisuudentutkimus:uusi romaani

  Tieteen termipankista

  uusi romaani

  uusi romaani
  Määritelmä 1950-luvun puolivälissä tunnetuksi tullut ranskalaisen proosakirjallisuuden suuntaus, joka pyrki uudistamaan romaanimuotoa
  Selite

  Uuden romaanin edustajia yhdisti halu uudistaa romaania ja vastustaa vaatimusta taiteen yhteiskunnallisesta sitoutumisesta. Uuden romaanin kerronnalle ovat luonteenomaisia rikkonainen aikarakenne, esinemaailman yksityiskohtaiset kuvaukset ja vaihtoehtoiset loppuratkaisut. Suuntauksen edustajien päämääränä oli luoda proosafiktiota, joka irtautuisi perinteisen juonta, henkilöhahmoa ja ympäristökuvausta korostavan romaanikerronnan estetiikasta. Suuntaukseen on liitetty myös nimitykset antiromaani, katseen koulukunta, objektiivinen romaani, elokuvaromaani ja esineromaani. Uuden romaanin lähtökohtia on löydettävissä jo modernismissa, mm. William Faulknerin, Marcel Proustin, James Joycen, Franz Kafkan, Albert Camus'n ja Samuel Beckettin tuotannosta. Suuntauksen edustajat käyttivät usein jo modernismin aikana vakiintuneita kerronnan keinoja, kuten sisäinen monologi ja tajunnanvirta.

  Varhaisin uutta romaania edustava teos oli Nathalie Sarrauten Tropismes (1939). Sarrauten kerronta kohdistuu romaanissa tajunnan rajoilla tapahtuviin määrittelemättömiin, nopeisiin liikkeisiin (tropismit) ja niiden sanallistamisen aktiin. Tällainen kerronta ei niinkään kuvaa ilmiöitä kuin sitä, miten ne luodaan kielessä. Uuden romaanin tunnetuin kirjailija ja teoreetikkoja oli Alain Robbe-Grillet (1922-2008), joka toimi myös elokuvaohjaajana ja -käsikirjoittajana. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat romaanit Le Voyeur (1955, Näkijä), La Ialousie (1957, Mustasukkaisuus) ja Dans le labyrinthe (1959, Labyrintissa). Robbe-Grillet kehittelee uuden romaanin estetiikkaa myös esseekokoelmassaan Pour un nouveau roman (1963, Kohti uutta romaania). Sarrauten ja Robbe-Grillet'n ohella suuntauksen keskeisiä nimiä olivat Claude Simon, Michel Butor, Robert Pinget, Marguerite Duras ja Georges Perec. Suomessa uuden romaanin estetiikka on vaikuttanut mm. sellaisiin kirjailijoihin kuin Pentti Holappa, Olli-Matti Ronimus ja Juha Mannerkorpi.

  Erikieliset vastineet

  nouveau romanranska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003, OjalaA

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:uusi romaani. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:uusi romaani.)