Kirjallisuudentutkimus:tiedon arkeologia

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Explanation Michel Foucault'n teoksessaan L'Archéologie du savoir (1969, engl. The Archaeology of Knowledge) käyttöön ottama käsite. Hänen mukaansa kunakin aikakautena vallitsee jokseenkin yhtenäinen tiedollinen järjestelmä eli episteemi (ranskan episteme), joka kertoo, mitä tieteellisen tiedon alaan kuuluu. Tiedollinen järjestelmä määrittelee lisäksi, miten tieteen esitystapa, sen diskurssi on muotoiltava ja kenellä on oikeus sitä muotoilla, jotta se hyväksyttäisiin tieteelliseksi diskurssiksi. Arkisto (archives) tarkoittaa Foucaulfn terminologiassa niitä lausumien (énoncés) järjestelmiä, jotka ovat mahdollisia tietyne pisteemin vallitessa - eli kaikkea mikä on mahdollista sanoa tieteen voimassaolevan järjestelmän puitteissa. Vallitseva tieteellinen episteemi on luonteeltaan ideologinen ja siksi järjestelmän piirissä toimivien vain osittain tiedostama: episteemi tulee kuitenkin näkyväksi silloin, kun tieteen paradigma vaihtuu, ja tieteellisen tiedon kohteiden kenttä laajenee.

Sources

HosiaisluomaY2003

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Kirjallisuudentutkimus:tiedon arkeologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:tiedon arkeologia.)