Estetiikka:paradigma

  Tieteen termipankista

  paradigma

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  paradigma
  Määritelmä jonkin tieteenalan kulloinkin yleisesti hyväksytty oppirakennelma; yleinen ajattelutapa; tieteen suuntaus
  Selite

  Thomas S. Kuhnin julkaistua tieteellisten vallankumousten luonnetta käsittelevän teoksensa The Structure of Scientific Revolution (1962) Hans Robert Jauss erotti artikkelissaan "Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft" (1969) kolme kirjallisuustieteen peräkkäistä paradigmaa:

  1) renessanssin humanismiin pohjautunut klassis-humanistinen paradigma asetti antiikin esikuvaksi ja normiksi,
  2) romantiikan aikana 1800-luvun alussa syntynyt historiallis-positivistinen paradigma korosti kirjallisuuden historiasidonnaisuutta,
  3) 1900-luvun alussa kehittynyt esteettis-formalistinen paradigma keskittyi itse sanataideteoksen analyysiin.
  Jaussin karkea luokitus on vain suuntaa-antava. Menneiden paradigmojen jäänteitä sekä nykyisiä ja uutta enteileviä paradigmoja elää rinnakkain ja kamppailee keskenään. On helpompi määritellä aiemmat paradigmat kuin nykyinen, johon emme ehkä pysty ottamaan riittävää etäisyyttä, koska toimimme nykyparadigman välittömässä vaikutuspiirissä.
  Lisätiedot Kreikan paradeigma=esikuva. Ks. myös paradigma tieteenfilosofiassa.

  Erikieliset vastineet

  paradigmenglanti (English)
  paradigmeranska (français)
  Paradigmasaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.6.2024: Estetiikka:paradigma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:paradigma.)